MItä se omakotiyhdistys oikein tekee? Tule syyskokoukseen tiistaina 30.10. klo 18

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys seuraa muun muassa näitä asioita:
– kevyenliikenteen väylien rakentamista alueellemme
– julkisen liikenteen kehittymistä alueellamme
– alueen kaavoituksen etenemistä
– ampumarata-alueen tilannetta niin alueen puhdistamisen (lyijy ja PAH), kuin pohjaveden laadun suhteen
– alueen rajan tuntumaan Klaukkalaan suunnitellun Circulation Oy:n kallionlouhinta- ja jätteenkäsittelyterminaalihankkeen etenemistä.
 
Yhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan
– Lahnuksentien turvallisuuden parantamiseen ja kevyenliikenteen väylien jatkamiseen
Lahnus-Klaukkala välille,
– HSL-liikenteen vuorojen, sekä linjan U355 vuorojen lisäämiseen.
– terveysaseman säilyttäminen ja laboratorion saamiseen takaisin.
– lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen ja kehittämiseen, kuten esimerkiksi lasten jumppatoiminta
– yhteistyöhön Lahnuksen koulun kanssa.
– Haarssinpuiston palvelujen parantamiseen ja Lepsämänjoentien pallokentän ylläpitämiseen.
– jätteiden lajittelun tehostamiseen alueellamme.
– yhteistyöhön alueella toimivien muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
– Circulation-hankkeen estäminen (päämääränä VE0-vaihtoehto).
 
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys myös
– pitää huolta jäsentensä eduista ja toimii heidän edustajanaan kaupungin ja muiden virallisten elinten päätöksiä ja suunnitelmia toteutettaessa.
– ottaa kantaa yhdistyksenä aluettaan koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin.
– seuraa suunnitelmien ja hankkeiden toteutumista.
– on tarvittaessa yhteydessä eri luottamusmiehiin ja virkamiehiin.
– pyrkii viemään tärkeitä asioita eteenpäin Pohjois-Espoon Asukasfoorumin kautta.
– myöntää Lahnuksen koulun oppilaille stipendit keväisin.
 
Tule mukaan tuomaan näkemyksesi yhdistyksen kehittämisestä syyskokouksessa tiistaina 30.10. klo 18. Lahnuksen koulun ruokasalissa. Kokous on kaikille avoin. Tarjolla pullakahvit!