Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2017

Kurkkaa omakotiyhdistyksen vaalikoneeseen!

Omakotiyhdistys halusi selvittää kunnallisvaaliehdokkaiden mielipiteitä meille tärkeisiin kysymyksiin kuten Lahnuksentien kevyenliikenteenväylä, Ketunkorven asemakaava ja suunniteltu bioterminaali Nurmijärven rajalle.

Lähetimme sarjan kysymyksiä niille 12:lle kuntavaaliehdokkaalle, jotka oli kutsuttu Pohjois-Espoon vaalipaneeliin Ruskatalolle 23.3. Kysymyksiin vastasi 8 ehdokasta ja heidän vastauksensa on koottu liitteenä olevaan taulukkoon.

Kuntavaaliehdokkaiden vastaukset

Pohjois-Espoon vaalipaneeli Ruskatalolla 23.3.2017.

Taulukossa on kysymyspatteristot niin lautakunnissa nyt toimiville ehdokkaille kuin uusille ehdokkaille, jotka tulevat valituiksi lautakuntiin. Osa ehdokkaista on jättänyt vastaamatta osaan kysymyksiä ja osa on ruksannut liikaakin: sekä kyllä-ruudun että ei-ruudun.

Kysymykset lähetettiin seuraaville ehdokkaille:
Harriet Klar-Kristola (sd)
Kai Lintunen (kok)
Janne Tähtikunnas (kok)
Raimo Kaarnakorpi (kes)
Liisa Kivekäs (sd)
Marina Malmström (rkp)
Jani Helenius (vih)
Hans Peter von Knorring (rkp)
Samuel Sylf (kes)
Simon Elo (ps)
Marja Leena Heikkinen (vas)
Harri Davidsson (kd)

Kysymyksiin eivät vastanneet Samuel Sylf, Simon Elo, Marja Leena Heikkinen ja Harri Davidsson.

Toivomme vaalikoneemme auttavan  sinua ehdokasta etsiessäsi!

 

Lahnuksentien kevyenliikenteenväylästä kevätkokouksessa!

Tervetuloa Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen kevätkokoukseen torstaina 16.3.2017 klo 17.30 Lahnuksen koulun ruokasaliin (osoite: Vanha Lahnuksentie 15, Espoo).

Keskustellaan Lahnuksentien kevyenliikenteenväylän tulevaisuudesta ja käydään yhdessä lävitse väylän puolesta järjestetyn mielenilmauksen kokemukset.
Ja pullakahvit ilman muuta!

Mielenosoitus Lahnuksentien kevyenliikenteenväylän puolesta järjestettiin torstaina 2.3.

Tule muutenkin mukaan ideoimaan kotiseutumme
ja omakotiyhdistyksen toimintaa tälle vuodelle!

Kevätkokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijoiden valinta
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään yhdistyksen hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edelliseltä vuodelta.
8. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
9. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle noin kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.
10. Muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

 

Uutisointia Lahnuksentien mielenosoituksesta

Vaarallinen tie suututtaa Espoossa, uutisoi Länsiväylä 2.3.2017 nettisivustollaan ja myöhemmin viikonvaihteen lehdessä (4.-5.3.2017). Lehti haastatteli omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Laaksoa, jota siteerattiin lehdessä mm. näin: ”Onnettomuuksien määrä (tiellä) on pysynyt pienenä, koska ei sinne kukaan päästä lapsiaan.” Myös Lahnuksentien varrella asuva Henna Wikström (omakotiyhdistyksen johtokunnan jäsen) kertoo artikkelissa kokemuksiaan: ”Olen vienyt lapsia vuosia kouluun, koska erityisesti talvisaikaan isommatkaan lapset eivät halua mennä tien varteen odottamaan bussia. Valaistus on surkea, suojateitä ei ole, ja autot ajavat ohitse kovaa.”

Länsiväylän lisäksi asiasta uutisoi myös Nurmijärven Sanomat.
Linkki Länsiväylän artikkeliin:
www.lansivayla.fi/artikkeli/492323-vaarallinen-tie-suututtaa-espoossa-onnettomuuksia-ei-satu-koska-ei-sinne-kukaan-voi