Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2018

MItä se omakotiyhdistys oikein tekee? Tule syyskokoukseen tiistaina 30.10. klo 18

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys seuraa muun muassa näitä asioita:
– kevyenliikenteen väylien rakentamista alueellemme
– julkisen liikenteen kehittymistä alueellamme
– alueen kaavoituksen etenemistä
– ampumarata-alueen tilannetta niin alueen puhdistamisen (lyijy ja PAH), kuin pohjaveden laadun suhteen
– alueen rajan tuntumaan Klaukkalaan suunnitellun Circulation Oy:n kallionlouhinta- ja jätteenkäsittelyterminaalihankkeen etenemistä.
 
Yhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan
– Lahnuksentien turvallisuuden parantamiseen ja kevyenliikenteen väylien jatkamiseen
Lahnus-Klaukkala välille,
– HSL-liikenteen vuorojen, sekä linjan U355 vuorojen lisäämiseen.
– terveysaseman säilyttäminen ja laboratorion saamiseen takaisin.
– lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen ja kehittämiseen, kuten esimerkiksi lasten jumppatoiminta
– yhteistyöhön Lahnuksen koulun kanssa.
– Haarssinpuiston palvelujen parantamiseen ja Lepsämänjoentien pallokentän ylläpitämiseen.
– jätteiden lajittelun tehostamiseen alueellamme.
– yhteistyöhön alueella toimivien muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
– Circulation-hankkeen estäminen (päämääränä VE0-vaihtoehto).
 
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys myös
– pitää huolta jäsentensä eduista ja toimii heidän edustajanaan kaupungin ja muiden virallisten elinten päätöksiä ja suunnitelmia toteutettaessa.
– ottaa kantaa yhdistyksenä aluettaan koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin.
– seuraa suunnitelmien ja hankkeiden toteutumista.
– on tarvittaessa yhteydessä eri luottamusmiehiin ja virkamiehiin.
– pyrkii viemään tärkeitä asioita eteenpäin Pohjois-Espoon Asukasfoorumin kautta.
– myöntää Lahnuksen koulun oppilaille stipendit keväisin.
 
Tule mukaan tuomaan näkemyksesi yhdistyksen kehittämisestä syyskokouksessa tiistaina 30.10. klo 18. Lahnuksen koulun ruokasalissa. Kokous on kaikille avoin. Tarjolla pullakahvit!

TARVITAANKO OMAKOTIYHDISTYSTÄ? Kutsu omakotiyhdistyksen hätäistuntoon ja syyskokoukseen 30.10.

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen olemassaolo on vaakalaudalla. Jotta toiminta voi jatkua, yhdistys tarvitsee kipeästi uusia jäseniä johtokuntaan sekä uuden puheenjohtajan (nykyinen ei jatka tehtävässä). Ellei uusia jäseniä ja puheenjohtajaa löydy, omakotiyhdistyksen toiminta loppuu.

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan ja osallistu Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen syyskokoukseen tiistaina 30.10.2018 klo 18 Lahnuksen koulun ruokasaliin
(osoite: Vanha Lahnuksentie 15, Espoo).

Omakotiyhdistyksen syyskokous on kaikille avoin. Kokouksessa tarjotaan pullakahvit.

Syyskokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
 3. Kokouksen sihteerin valinta.
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 5. Pöytäkirjantarkastajan/ ääntenlaskijoiden valinta.
 6. Esityslistan hyväksyminen.
 7. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019.
 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen.
 9. Toimintasuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen.
 10. Johtokunnan jäsenmäärän päättäminen.
 11. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2019. Yhdistyksen toiminnan purkamisesta päättäminen, mikäli puheenjohtajaa ei saada valittua.
 12. Erovuoroisten tilalle valitaan uudet johtokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
 13. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa sekä 2 varatoiminnantarkastajaa.
 14. Käsitellään muut johtokunnan valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle viimeistään (1) kuukautta ennen kokousta antamat asiat.
 15. Muut esille tulevat asiat.
 16. Kokouksen päättäminen.