Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2024

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys haluaa Lahnuksen koulun toiminnan jatkuvan

Perustelut
Haluamme kiinnittää huomion Lahnuksen koulun moniin vahvuuksiin, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen, säilyttämisenarvoisen oppimisympäristön.

Lahnuksen koulu on Lahnuksen sydän.

Lahnuksen koulun keskeinen asema tulee vain korostumaan tulevan, Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavan, Poken myötä, sillä Poke tulee väistämättä kasvattamaan
Lahnuksen koulun oppilasmäärää. Tällöin koulun merkitys alueen kasvussa ja
kehityksessä tulee entistäkin tärkeämmäksi.

Lahnuksen koulu on kaikilta osin toimiva ja se taijoaa laadukasta opetusta ja monipuolisia mahdollisuuksia oppilaiden kehittymiselle. Tämä ei olisi mahdollista ilman koulun erittäin osaavaa ja pidettyä henkilökuntaa, joka välittää jokaisesta oppilaasta.
Yksi Lahnuksen koulun vahvuuksista on se, että siellä ei ole sisäilmaongelmaa, joka
vaivaa monia muita kouluja. Tämä varmistaa, että oppilaat voivat keskittyä oppimiseen
terveellisessä ympäristössä.

Perusopetuslain mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lahnuksen koulun säilyttäminen on näiden periaatteiden mukaista. Jotta pienten oppilaiden koulumatkat ja -päivät eivät kasvaisi kohtuuttomasti, on Lahnuksen koulu paras vaihtoehto alueen lapsille.

Pieni koulu tuo mukanaan lukuisia etuja; kaikki oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa, mikä luo turvallisen ja kannustavan ilmapiirin. Kiusaamiseen puututaan Lahnuksen koulussa välittömästi, ja yhteisöllisyytemme vahvistaa oppilaiden henkistä hprinvointia.

Lisäksi Lahnuksen koulu sijaitsee kauniin luonnon ympäröimänä, mikä tarjoaa oppilaille
inspiroivan oppimisympäristön. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi tarvitsemme kouluja, jotka tukevat oppilaiden henkistä ja fyysistä kasvua. Lahnuksen koulu täyttää tämän tarpeen.

On myös tärkeää huomata, että kouluyksiköiden suureneminen on yksi syy Pisatulosten
heikkenemiseen. Pienet ja laadukkaat koulut puolustavat paikkaansa enemmän kuin
koskaan, tuottaen osaltaan hryää oppilasainesta myöhempää työelämää varten.
Lahnuksen koulun säilyttäminen on investointi tulevaisuuteen.

Lahnuksen koulu tulee säilyttää arvostettuna oppimisympäristönä, joka tarjoaa oppilailleen parhaat mahdollisuudet menestykseen.

Espoon Lahnuksessa 23.1 .2024

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys