Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2019

Kutsu syyskokoukseen 3.12.

KUTSU KAIKILLE ASUKKAILLE!

Tervetuloa Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen syyskokoukseen
tiistaina 3.12.2019 klo 18-20 Lahnuksen koulun ruokasaliin,
(osoite: Vanha Lahnuksentie 15, 02970 Espoo).

Tule ideoimaan yhdistyksemme ja asuinalueemme toimintaa!

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjantarkastajan/ ääntenlaskijoiden valinta
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Jäsenmaksun määrääminen vuodella 2020
8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden määrääminen
9. Toimintasuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen
10. Johtokunnan jäsenmäärän päättäminen
11. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2020
12. Erovuoroisten tilalle valitaan uudet johtokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
13. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa sekä 2 varatoiminnantarkastajaa
14. Käsitellään muut johtokunnan valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle
viimeistään (1) kuukautta ennen kokousta antamat asiat
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen