Lahnuksentien kevyenliikenteenväylästä Espoon johdolle ja valtuustoryhmille

Omakotiyhdistys on jälleen lähestynyt Espoon kaupungin johtoa ja eri puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajia Lahnuksentien kevyenliikenteenväylän edistämiseksi.
Tässä alla perusteluja, jotka lähetettiin marraskuun puolivälissä sähköpostikirjeenä valtuustoryhmien puheenjohtajille ja Espoon kaupungin johdolle sekä tiedoksi ELY-keskukselle.
 
”Tulevan vuoden budjetin ollessa nyt laadinnassa me paikalliset asukkaat haluamme tuoda esiin pohjois-Espoossa sijaitsevan Lahnuksentien (mt 1324) hengenvaarallisuuden.
Lahnuksentien turvallisuutta parantaisi ratkaisevasti kevyen liikenteen väylä.
Perustelut
1. Lahnuksentie on pohjois-Espoon vilkkain liikenneväylä. Se on vilkkaampi kuin Vihdintie. Lahnuksentie on etelä-Suomen vilkkainten liikennöity maantie – ilman kevyen liikenteen väylää.
Liikenneviraston viimeisimmässä mittauksessa Lahnuksentien automäärä oli 5174 KAVL (vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne) ja raskasliikenteen 360 KAVLRAS (Raskaiden ajoneuvojen vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne).
 
2. Lahnuksentietä käyttävät Lahnuksen koulun ja Kalajärven koulun oppilaat sekä asukkaat, jotka kävelevät /pyöräilevät Shellille jotta pääsevät bussille.
 
3. Lahnuksentie on jo ELY-keskuksen kevyen liikenteen väylien A-kategoriassa.
 
4. Lahnuksentie on pyöräilyn laatureitti, jota ei vaarallisuutensa takia uskalleta käyttää.
 
5. Nurmijärven Klaukkalan sekä Kalajärven asukasmäärän kasvaessa Lahnuksentien liikennemäärä tulee entisestään kasvamaan. Samaten Lahnuksentien liikennemäärää tulee kasvattamaan sekä Korpilammen, että Ketunkorven asemakaavan myötä.
 
6. Vihdintien ja Lahnuksentien risteyksen perusparannus (Shellin risteys) liikennevalojen myötä tulee myös lisäämään Lahnuksentien liikennemäärää Nurmijärven suunnalta.
 
7. Lahnuksentie on erittäin huonosti valaistu ja peura/ hirvikolareita sattuu vuosittain runsaasti.
Aikaisemmin jo tapahtunut:
Syksy 2015 Lahnuksentie vaikutusalueen asukkaat keräävät 350 allekirjoitusta adressiin, jossa vaaditaan kevyen liikenteen väylää Lahnuksentielle
Tammikuu 2016 Adressi luovutetaan Jukka Mäkelälle
Maaliskuu 2016 Tavataan Torsti Hokkanen ja Esa Rauhala
Toukokuu 2016 Tavataan ELY-keskuksen suunnittelupäällikkö Maarit Saari ja projektipäällikkö Mari Ahonen
Maaliskuu 2017 Pidetään mielenosoitus Lahnuksentiellä kevyen liikenteen väylän puolesta
Toukokuu 2017 Tavataan Maria Guzenina
Lokakuu 2017 Pidetään uusi mielenosoitus Lahnuksentiellä kevyen liikenteen väylän puolesta, jossa mukana myös Klaukkalan omakotiyhdistyksiä
 
Mistä rahoitus?
Esimerkiksi, Espoon kaupunki saa tämä vuonna n. 2 miljoonaa euroa myöntämistään rakennusluvista. Tämän summan voisi korvamerkitä Lahnuksentien kevyen liikenteen väylää varten.
Yllämainituin perustein vaadimme, että edistätte budjettineuvotteluissa kevyen liikenteen väylää Lahnuksentien varteen siten, että se toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti.”