Lahnuksen koulun itsenäisyyden säilyttämisen puolesta

Tässä alla yhdistyksen kirjelmä Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle Lahnuksen koulun itsenäisyyden säilyttämiseen.

”Tietoomme on tullut kaavailuja siitä, että Lahnuksen koulun hallinto siirrettäisiin Kalajärven koulun alaisuuteen. Tämä on aiheuttanut syvää huolta meissä paikallisissa asukkaissa. On myös harmillista, ettei asian niin kovin kiireisen käsittelyn vuoksi meille jäänyt aikaa Lahnuksen koulun itsenäisyyttä puolustavan nimienkeruun järjestämiseen.

Haluamme kuitenkin lausua seuraavaa.

Lahnuksen koulu kertoo alueensa elinvoimasta, jatkuvuudesta ja uskosta tulevaisuuteen.

Lahnuksen koulu on osa Lahnuksen identiteettiä.

Lahnuksen koulun henki on erinomainen, koskien niin oppilaita kuin opettajia.

Hyä henki on saavutettu mm. hyvällä johtajuudella. Ehdotettu rehtorin paikallaolo, 1pv/viikko on riittämätön. Miten esimiehen tuki opettajakunnalle taataan, jos johto on muualla?

Lahnuksen koulun yhdistymisen tai itsenäisenä jatkamisen määrittely edellyttää myös taloudellisen puolen ymmärtämistä. Tarkka vaihtoehtojen kustannusten avaaminen on välttämätöntä, ennen kuin asiasta päätetään.

Vaikka Lahnuksen koulun hallinnollinen yhdistyminen teknisesti onnistuisikin, langettaisi tämä toimenpide varjon koko alueemme ylle: Alueelle muuttoa harkitseva lapsiperhe pohtii
varmasti alueen tulevaisuutta, jos sen koulun asemaa on menty
muuttamaan/heikentämään. ”Lahnuksen koulu” on eri asia kuin ”Lahnuksen toimipiste”.

Mielestämme paras tulos saavutetaan, kun Lahnuksen kouluun palkataan uusi johtajaopettaja.

Lahnuksessa, 7.5.2018
Hannu Laakso
Lahnus-Takkulaseud un omakotiyhd istyksen pj”