Kurkkaa omakotiyhdistyksen vaalikoneeseen!

Omakotiyhdistys halusi selvittää kunnallisvaaliehdokkaiden mielipiteitä meille tärkeisiin kysymyksiin kuten Lahnuksentien kevyenliikenteenväylä, Ketunkorven asemakaava ja suunniteltu bioterminaali Nurmijärven rajalle.

Lähetimme sarjan kysymyksiä niille 12:lle kuntavaaliehdokkaalle, jotka oli kutsuttu Pohjois-Espoon vaalipaneeliin Ruskatalolle 23.3. Kysymyksiin vastasi 8 ehdokasta ja heidän vastauksensa on koottu liitteenä olevaan taulukkoon.

Kuntavaaliehdokkaiden vastaukset

Pohjois-Espoon vaalipaneeli Ruskatalolla 23.3.2017.

Taulukossa on kysymyspatteristot niin lautakunnissa nyt toimiville ehdokkaille kuin uusille ehdokkaille, jotka tulevat valituiksi lautakuntiin. Osa ehdokkaista on jättänyt vastaamatta osaan kysymyksiä ja osa on ruksannut liikaakin: sekä kyllä-ruudun että ei-ruudun.

Kysymykset lähetettiin seuraaville ehdokkaille:
Harriet Klar-Kristola (sd)
Kai Lintunen (kok)
Janne Tähtikunnas (kok)
Raimo Kaarnakorpi (kes)
Liisa Kivekäs (sd)
Marina Malmström (rkp)
Jani Helenius (vih)
Hans Peter von Knorring (rkp)
Samuel Sylf (kes)
Simon Elo (ps)
Marja Leena Heikkinen (vas)
Harri Davidsson (kd)

Kysymyksiin eivät vastanneet Samuel Sylf, Simon Elo, Marja Leena Heikkinen ja Harri Davidsson.

Toivomme vaalikoneemme auttavan  sinua ehdokasta etsiessäsi!