Yhdistyksen kommentit Lahnuksen ampumaradasta

Ohessa Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen kommentit Henna Partasen, Markku Sistosen ja Mika Heleniuksen palautteisiin, joilla he kommentoivat omakotiyhdistyksemme eilen lähettämää kirjelmää Espoon luottamushenkilöille.
Samalla tämä on viestimme kaupunkisuunnittelulautakunnan illan (31.1.2018) kokoukseen (kirje on osoitettu: Espoon kaupunginvaltuustolle, Espoon kaupunginhallitukselle ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle).

–        asutusta on ollut paljon ennen ampumarataa, itse olen asunut tällä nykyisellä paikalla vuodesta 1954

–        ampumaratatoimintaa on hiljalleen kasvatettu asukkaiden vastustuksesta huolimatta, ja valitettavasti Espoon virkamiehet ovat olleet siinä myös aktiivisia

–        ampumaratayhdistys toiminnanharjoittajana on koko historiansa aikana vääristellyt melumittausten tuloksia mieleisekseen, mikä onkin ollut helppoa koska viranomaiset eivät ole välittäneet eivätkä osanneet tehdä mittauksia

–        me asukkaat olemme joutuneet itse tekemään asialliset melumittaukset ampumaratayhdistyksen sekä valvontaviranomaisen valvonnassa kolme kertaa, ja kaikki tulokset ovat yhteneviä, ja osoittavat kiistattomasti ammuntamelun tasoksi jopa yli 80 dB ja siten ylittävän sallitun 65 dB rajan räikeästi

–        pidämme hämmästyttävänä asukkaiden asioiden väheksymisenä näitä teidän palautteessa olevia kannanottoja

–        meissä asukkaissa on paljon reservin upseereita, aliupseereita sekä sotamiehiä, ja tiedämme hyvin että radalla ei ole käytännössä mitään tekemistä huoltovarmuuden ja valmiusinfran kanssa . Pidämme niitä tärkeinä asioina, eikä pelin politiikan välineenä.

–        keinojen kaihtamattomuuden kulttuuri on Lahnuksen ampumarataan liittyen yhteinen tekijä näissä kaikissa kolmessa palautteessa. Perustelumme väärinkäytöksistä, virheellisistä melumittauksista ja –simulaatioista sivuutetaan mainitsematta niistä sanallakaan.

–        Pyydämme kaikkia kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä vakavasti paneutumaan kirjelmässämme esiintuotuihin seikkoihin ja puuttumaan niihin, ennen kuin teette päätöksen ampumaradan sijoituksesta.

–        Pyydämme myös, että kommentoisitte kirjelmässämme esitettyjä muita seikkoja, kuten mm. ampumaradan lyijy ja PAH-yhdisteet

Lopuksi totean, että tämä piittaamattomuus ja täysin asiaton pelottelutoiminta, jota erikoisesti Mika Helenius viestissään virittelee, ei ole meille mitään uutta. Samaa olemme saaneet kokea niin ampumaratayhdistyksen tilaisuuksissa kuin myös Espoon virkamiesten ja poliitikkojen taholta aiemminkin.

Yhteistyöterveisin,
Hannu Laakso
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys