Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2018

Yhdistyksen kommentit Lahnuksen ampumaradasta

Ohessa Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen kommentit Henna Partasen, Markku Sistosen ja Mika Heleniuksen palautteisiin, joilla he kommentoivat omakotiyhdistyksemme eilen lähettämää kirjelmää Espoon luottamushenkilöille.
Samalla tämä on viestimme kaupunkisuunnittelulautakunnan illan (31.1.2018) kokoukseen (kirje on osoitettu: Espoon kaupunginvaltuustolle, Espoon kaupunginhallitukselle ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle).

–        asutusta on ollut paljon ennen ampumarataa, itse olen asunut tällä nykyisellä paikalla vuodesta 1954

–        ampumaratatoimintaa on hiljalleen kasvatettu asukkaiden vastustuksesta huolimatta, ja valitettavasti Espoon virkamiehet ovat olleet siinä myös aktiivisia

–        ampumaratayhdistys toiminnanharjoittajana on koko historiansa aikana vääristellyt melumittausten tuloksia mieleisekseen, mikä onkin ollut helppoa koska viranomaiset eivät ole välittäneet eivätkä osanneet tehdä mittauksia

–        me asukkaat olemme joutuneet itse tekemään asialliset melumittaukset ampumaratayhdistyksen sekä valvontaviranomaisen valvonnassa kolme kertaa, ja kaikki tulokset ovat yhteneviä, ja osoittavat kiistattomasti ammuntamelun tasoksi jopa yli 80 dB ja siten ylittävän sallitun 65 dB rajan räikeästi

–        pidämme hämmästyttävänä asukkaiden asioiden väheksymisenä näitä teidän palautteessa olevia kannanottoja

–        meissä asukkaissa on paljon reservin upseereita, aliupseereita sekä sotamiehiä, ja tiedämme hyvin että radalla ei ole käytännössä mitään tekemistä huoltovarmuuden ja valmiusinfran kanssa . Pidämme niitä tärkeinä asioina, eikä pelin politiikan välineenä.

–        keinojen kaihtamattomuuden kulttuuri on Lahnuksen ampumarataan liittyen yhteinen tekijä näissä kaikissa kolmessa palautteessa. Perustelumme väärinkäytöksistä, virheellisistä melumittauksista ja –simulaatioista sivuutetaan mainitsematta niistä sanallakaan.

–        Pyydämme kaikkia kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä vakavasti paneutumaan kirjelmässämme esiintuotuihin seikkoihin ja puuttumaan niihin, ennen kuin teette päätöksen ampumaradan sijoituksesta.

–        Pyydämme myös, että kommentoisitte kirjelmässämme esitettyjä muita seikkoja, kuten mm. ampumaradan lyijy ja PAH-yhdisteet

Lopuksi totean, että tämä piittaamattomuus ja täysin asiaton pelottelutoiminta, jota erikoisesti Mika Helenius viestissään virittelee, ei ole meille mitään uutta. Samaa olemme saaneet kokea niin ampumaratayhdistyksen tilaisuuksissa kuin myös Espoon virkamiesten ja poliitikkojen taholta aiemminkin.

Yhteistyöterveisin,
Hannu Laakso
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys

 

Yhdistyksen kommentit HSL:n joukkoliikennesuunnitelmaan

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen kommentit koskien HSL:n linjastosuunnitelmaa pohjoisimman Espoon osalta

 Linjaston kommentoinnin tarkoitus

Saada toimiva ja muiden kaupunginosien kanssa tasa-arvoinen joukkoliikenne pohjoisimpaan Espooseen.

 Kommentit koskevat seuraavia linjoja:

U355 Helsinki-Klaukkala
349 Lepsämänjoki-Hännikäinen-Serena-Kalajärvi-Lahnus-Röylä
349B Lankela-Kalajärvi
345 Elielinaukio-Rinnekoti
236 Leppävaara-Viherlaakso-Kalajärvi-Serena
582 Espoon keskus-Juvanmalmi-Kalajärvi-Serena

 

Pohjoisimman Espoon joukkoliikenteen nykytila

Meidän paikallisten asukkaiden mielestä pohjois-Espoon joukkoliikenteen hoitamista hankaloittavat seuraavat seikat:

Alueen pääväylällä Lahnuksentiellä (mt 1324) liikennöi ELY-keskuksen ja Nurmijärven kunnan rahoittama U-linja 355. Tämän linjan vuoroja ovat ELY-keskus ja Nurmijärven kunta vähentäneet vuosien varrella siten, että linjan kyky palvella paikallisia asukkaita on romahtanut lähelle nollaa.

Samanaikaisesti Lahnuksentien liikennemäärä on kasvanut huomattavasti:
Liikenneviraston mittauksen mukaan sen arkivuorokausiliikenne on 5200 h-autoa/vrk ja raskasliikenne 360 k-autoa/vrk.

ELY-keskus onkin nostanut Lahnuksentien A-kategoriaan, joka tarkoittaa erittäin vaarallista tietä ja että tien varteen tulee rakentaa väittömästi kevyen liikenteen väylä.

Liikennemäärillä mitaten Lahnuksentie on Espoon vilkkain tie, ilman kevyen liikenteen väylää. Se on vilkkaampi kuin Vihdintie. Lahnuksentien vaarallisuutta lisää se, ettei sen varressa ole piennarta, eikä kevyen liikenteen väylää.

Lahnuksentien valaistus on erittäin huono.

Peura- ja hirvikolarit, ylinopeudet ja vaaralliset ohitukset ovat arkipäivää Lahnuksentiellä. Tien nopeusrajoitus on 60 km/h.

Lahnuksentien viertä on hengenvaarallista kulkea jalan tai pyöräillen, koska piennarta, eikä kevyen liikenteen väylää ole. Asukkaat joutuvat nyt pakotetusti kulkemaan tien viertä, jotta saavuttavat ensimmäisen bussin joka ohittaa Lahnuksen Shellin huoltoaseman.

Tällä hetkellä pohjoisimman Espoon jokaisessa taloudessa on tyypillisesti niin monta henkilöautoa kuin on taloudessa on kuskeja, koska toimivaa joukkoliikennettä ei ole.

 U-linja 355

Taustaksi ELY-keskuksen selvitys linjan U355 rahoituksesta (kursiivilla)

355 liikenne on nykyisellään suunniteltu pääsääntöisesti Nurmijärveläisten tarpeiden mukaan, sillä sen päärahoittajina toimivat Nurmijärven kunta ja ELY-keskus.

Espoon osalta toimivaltaisena viranomaisena toimii HSL, joka vastaa omien kuntalaistensa liikkumistarpeiden tuottamisesta.

Linjan vähäinen arki- ja lauantaivuorojen määrä, pitkät vuorovälit, sekä se, ettei sunnuntaina liikennöidä lainkaan kertoo Nurmijärven kunnan haluttomuudesta hoitaa/rahoittaa naapurikaupungin Espoon joukkoliikennettä.

U355-linjan aikataulussa pysyminen on osoittautunut vaikeaksi ja siksi pysäkeillä Espoon puolella joutuu tulemaan hyvissä ajoin ja joutuu tyypillisesti odottelemaan 15-20 minuuttia voidakseen varmistua, ettei myöhästy bussista.

U-linjan 355 aikataulua ei tällä hetkellä löydy HSL:n nettisivuilta.

Linja 349

Koululaislinja 349 toimii vain kouluaikaan. Arkiaamuisin vuoroja on vain 3 ja iltapäivisin 5.

Viimeisin vuoro arkiaamuisin lähtee Lankelasta Röylään klo 9:10. Viimeisin vuoro Röylästä Lankelaan lähtee klo 16:06

Kyseinen n. 5 km matka Lankelasta Röylän koululle kestää 1 tunnin, jota voidaan pitää kohtuuttoman pitkänä.

Vertailun vuoksi, kyseessä taajaman ulkopuolinen alue, jossa matkan taittaa henkilöautolla 5 minuutissa.

 Linja 349B

349B kulkee kolmasti päivän mittaan välillä Lankela-Kalajärvi: 06:05, 06:43, 16:53

349B ei liikennöi lainkaan suuntaan Kalajärvi-Lankela

Lepsämänjoentien päästä on matkaa 3500 m Lahnuksentielle ja 6500 m Korpilammelle. Nämä etäisyydet ovat kohtuuttoman kävelymatkan päässä, jotta asukas pääsee bussiin ja siitä edelleen Helsinkiin.

 Linjat 236 ja 582

Linjoilla 236 ja 582 on tiheä vuoroväli niin arkipäivisin ja viikonloppuisin. Nämä linjat eivät kuitenkaan palvele lainkaan pohjoisinta Espoota.

Ehdotus korjaaviksi toimenpiteiksi

Linja U355

Espoon kaupungin tulee ottaa vastuun pohjoisimman Espoon joukkoliikenteen hoidosta, myös linjan 355 ja nostaa sen vuorojen määrän sellaiseksi, että vertailukelpoinen palvelutaso Espoon muihin osiin saavutetaan.

Saavuttavat edut:

Linja kulkisi Koirankorvesta ( Lahnuksenpäästä) Helsinkiin, jolloin asukkaat tietävät täsmällisen ajan mihin kellonaikaan bussi on pysäkillä !

Pohjoisimman Espoon asukkaat saavat kaipaamansa käyttökelpoisen joukkoliikenneyhteyden suoraan Helsingin keskustaan.
HSL ansaitsisi linjalla 355 hyvin, koska bussien käyttöaste tulee olemaan kaiken kaikkiaan hyvä, ja on selvää, että osa Lahnuksentien yksityisautoilijoista siirtyisi joukkoliikenteen käyttäjiksi.

HSL voisi linjan käytöstä määräävänä tahona synkronoida muita linjoja 355:n aikatauluun (esim. 345, 349, 349B, 236 ja 582)

Linja on suora yhteys Helsinkiin, jollaista paikalliset asukkaat erityisesti haluavat.

Linjaa käyttävät myös niin Espoon, Vantaan kuin Helsingin asukkaat. Bussit liikennöivät runsaalla matkustajamäärillä.

Linjat 236 ja 582

HSL:n tulee ottaa huomioon pohjoisimman Espoon suuret etäisyydet ja siirtää näiden kahden linjan päätepysäkki Koirankorpeen, Espoon ja Nurmijärven rajalle.

Saavutettavat edut:

Myös pohjoisimman Espoon asukkaat saavat toimivan joukkoliikenneyhteyden Leppävaaraan ja Espoon keskukseen.

Linja 349

Koulubussin reittiä on sujuvoitettava, jotta koulumatkan matka-aika, 1 tunti saadaan kohtuullistettua.

Tässä tulee hyödyntää muita, Lahnuksen koulun ja Kalajärven koulun ohittavia bussilinjoja.

Linja 349B

Tämän linjan vuoroja tulee lisätä huomattavasti.

Saavutettavat edut:

Lepsämänjoentien varren asukkaat saadaan toimivan joukkoliikenteen piiriin.

Linja 345

On hyvin toimiva bussilinja pohjoisimmasta Espoosta suoraan Helsingin keskustaan.

Olemme valmiit keskustelemaan HSL:n ja tarvittaessa myös ELY-keskuksen kanssa alueemme joukkoliikenteestä. Haluaisimme myös, että HSL, ELY-keskuksen ja Espoon joukkoliikenneasiantuntijoiden kanssa, jalkautuisi pohjoisimpaan Espooseen katselmoimaan alueen joukkoliikenteen nykytilan.

 Yhteistyöterveisin,
Hannu Laakso, Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen pj

(Tämä lausunton on lähetetty HSL:lle tammikuussa 2018.)

Keskusteluillat bussivuoroistamme 10.1. ja 11.1.

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta järjestetään kaksi asukasiltaa, joissa alueen asukkailla ja alueella työskentelevillä on mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaa ja keskustella luonnoksesta HSL:n edustajien kanssa.

Asukastilaisuudet järjestetään keskiviikkona 10.1 Espoon keskuksessa klo 17-19, osoitteessa: Kuninkaantien lukio, Kaivomestarinniitty 2, ja torstaina 11.1 Leppävaarassa klo 16-18, osoitteessa: Laurea ammattikorkeakoulu, Vanha Maantie 9.

Lue lisää HSL:n verkkosivuilta: https://www.hsl.fi/…/pohjois-espoon-ja-leppavaaran-linjasto… ja seuraa suunnitelman etenemistä Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman blogista:http://pohjoisespooleppavaara.blogspot.fi/