TARVITAANKO OMAKOTIYHDISTYSTÄ? Kutsu omakotiyhdistyksen hätäistuntoon ja syyskokoukseen 30.10.

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen olemassaolo on vaakalaudalla. Jotta toiminta voi jatkua, yhdistys tarvitsee kipeästi uusia jäseniä johtokuntaan sekä uuden puheenjohtajan (nykyinen ei jatka tehtävässä). Ellei uusia jäseniä ja puheenjohtajaa löydy, omakotiyhdistyksen toiminta loppuu.

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan ja osallistu Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen syyskokoukseen tiistaina 30.10.2018 klo 18 Lahnuksen koulun ruokasaliin
(osoite: Vanha Lahnuksentie 15, Espoo).

Omakotiyhdistyksen syyskokous on kaikille avoin. Kokouksessa tarjotaan pullakahvit.

Syyskokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
 3. Kokouksen sihteerin valinta.
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 5. Pöytäkirjantarkastajan/ ääntenlaskijoiden valinta.
 6. Esityslistan hyväksyminen.
 7. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019.
 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen.
 9. Toimintasuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen.
 10. Johtokunnan jäsenmäärän päättäminen.
 11. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2019. Yhdistyksen toiminnan purkamisesta päättäminen, mikäli puheenjohtajaa ei saada valittua.
 12. Erovuoroisten tilalle valitaan uudet johtokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
 13. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa sekä 2 varatoiminnantarkastajaa.
 14. Käsitellään muut johtokunnan valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle viimeistään (1) kuukautta ennen kokousta antamat asiat.
 15. Muut esille tulevat asiat.
 16. Kokouksen päättäminen.