Syyskokouksessa puhutaan aurinkosähköstä!

Tervetuloa oman alueesi omakotiyhdistyksen syyskokoukseen keskiviikkona 16.11. klo 17.30 Lahnuksen koulun ruokasaliin (Vanha Lahnuksentie 15, Espoo). Kokous on avoin kaikille.

Kokouksen alussa kuulemme omakotitalojen aurinkosähköratkaisuista. Marja Jallinoja suomalaisyritys Playgreen Oy:stä kertoo lisää aurinkosähköstä.

Nautimme myös pullakahvit ja keskustelemme aluettamme koskevista ajankohtaisista asioista.

Syyskokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjantarkastajan/ ääntenlaskijoiden valinta
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2017
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
9. Toimintasuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen
10. Johtokunnan jäsenmäärän päättäminen
11. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2017
12. Erovuoroisten tilalle valitaan uudet johtokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
13. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa sekä 2 varatoiminnantarkastajaa
14. Käsitellään muut johtokunnan valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle viimeistään (1) kuukautta ennen kokousta antamat asiat
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen