Sähkön toimitusvarmuus-reklamaatio Carunalle

Yhdistys lähetti kaksi viikkoa sitten reklamaation Carunalle koskien sähkön toimitusvarmuutta alueellamme. Caruna on nyt ilmoittanut kahdesti tarvitsevansa lisäaikaa toimitusvarmuustiimilleen asian selvittämiseksi. Odotamme edelleen heidän vastaustaan.

Caruna Oy,
Tiedoksi: Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus

Asia: Sähkönjakelunne heikko toimitusvarmuus Espoon Ketunkorvessa ja koko Pohjois-Espoossa

Taustaksi
Uusitte viisi vuotta sitten Ketunkorven ja Lahnuksen 20 kV sähköverkkoa. Teitte tämän uusinnan ilmakaapelointina, vaikka tuolloin työ olisi ollut helppoa toteuttaa maakaapelointina.
Ikäväksemme joudumme toteamaan, ettei yllämainittu sähköverkon uusinta ole parantanut sähkön toimitusvarmuutta:
Viimeisimmät havaitut, useamman tunnin sähkökatkot kahden kuukauden ajalta:
2.8.2018 (pituus n. 6 h)
1.7.2018
29.6.2018

Alueen katkoksista yleensä
Yllä mainittujen katkosten lisäksi on alueella tapahtunut suuri määrä erimittaisia sähkökatkoksia. Esim. pika- ja aikajälleenkytkentöjä, tod. näk. samaan vikaan liittyen, on ollut 7 kertaa peräkkäin (n. 1 min välein).
Alueen pitkien siirtolinjojen johdosta verkon induktanssi on suuri, joka taas aiheuttaa katkostilanteissa isot jännitepiikit alueen kiinteistöjen sähkölaitteille, rasittaen laitteiden eristyksiä.
Sähkölaitteiden vikaantumiset ovatkin kovin yleisiä Pohjois-Espoossa, mutta kyselyidemme mukaan usein vahinko menee asukkaan tai vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä sähköntoimittajan.

Tämä seuraava ei toki ole Carunan syytä, mutta silti kovin oleellinen seikka meille pohjoisespoolaisille: suurin osa alueestamme ei kuulu kunnallistekniikan piiriin. Tästä seuraa se tosiasia, että kun sähköt katkeaa, katkeaa myös vedensaanti.
Se tarkoittaa: hanasta ei tule vettä, WC lakkaa hyvin pian toimimasta, kellareiden pohjavesipumput pysähtyvät ja mikä tärkeintä/pahinta tilanteessa, jossa salama sytyttää tulipalon, vettä ei välttämättä ole saatavilla.

Liitteen valokuvassa, 1.7.2018 näkyy tyypillinen sähkökatkosten määrä Pohjois-Espoon alueella. Tämän alueen pinta-ala on 36 km²!

Katkos 2.8.2018
Tästä sähkökatkoksesta ilmoititte, että vikoja oli kaksi: Ensimmäinen, jossa puu oli kaatunut sähkölinjalle ja toinen, jossa salamanisku oli vahingoittanut muuntamoa.
Ilmoititte myös, että muuntamovikaa oli vaikea löytää, koska silmämääräisesti vioittunut muuntaja näytti ehjältä.

Sähköverkon suunnitteluvirhe
Koska sähkökatkokset ovat toistuvia ja laajuudeltaan samankaltaisia katsomme, että Pohjois-Espoon 20 kV-sähköverkossa on suunniteltuvirhe:
Ei voi, eikä saa olla niin, että yhden muuntajan vika tai puun kaatuminen linjan päälle pimentää toistuvasti 12 % Espoon kaupungin alueesta.

Puutteet verkon diagnosoinnissa
Sähköverkon diagnosoinnin räikeä puutteellisuus (vianhaku perustuu näköhavainnointiin) tukee vahvasti sitä, miksi sähkökatkot ovat Pohjois-Espoossa niin kovin pitkiä:
Vikoja on vaikea löytää.

Muita huomioita
Caruna ilmoittaa vain osasta sähkökatkoksista. Tämä vaikeuttaa osaltaan jakeluverkon tilan seurantaa.

Ratkaisuehdotus 1
Maakaapeloinnilla puiden kaatuminen sähkölinjalle, nollajänniteviat ja salamaniskut voitaisiin estää lähes 100-prosenttisesti.

Ratkaisuehdotus 2
Diagnostiikan oleellinen parantaminen, jotta viat voidaan löytää nopeasti.

Ratkaisuehdotus 3
Toteutetaan rengasverkko erottimineen Pohjois-Espooseen, jotta vikaantunut verkon osa saadaan heti kytkettyä irti ehjästä verkosta, eikä koko Pohjois-Espoo pimene.

Kompensaatio
Koska Pohjois-Espoon sähköverkkoa ja siten toimitusvarmuutta ei ole pystytty parantamaan, Caruna Oy:n tulee hyvittää aiheuttamansa haitta täysimääräisenä Pohjois-Espoon alueen asukkaille.
Carunan tulee myös laskea sähkön siirtohinta Pohjois-Espoon alueella sille tasolle, joka vastaa sähköverkon toimitusvarmuutta.

Kysymyksiä
Mitkä olivat yllä mainittujen kolmen sähkökatkoksen juurisyyt?
Miten Caruna aikoo toimia korjatakseen vallitsevan asiantilan?
Aikooko Caruna poistaa Pohjois-Espoossa sähköjohtoihin nojalleen kaatuneet puut?

Tapaamispyyntö
Meille paikallisille asukkaille tilanne on sietämätön.
Jotta saisimme paremman tilannekuvan, haluaisimme mitä pikimmin tavata Carunan edustajia ja kuulla, mikä tilanne on nyt ja miten se korjataan.

Pyydämme myös, että Caruna kutsuisi myös Espoon kaupungin edustajan tähän tapaamiseen. Onhan kyseessä myös kaupungin oma etu.

Yhteistyöterveisin,
Hannu Laakso
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys

Tiedoksi: Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus