Kevätkokous 2019 TÄNÄÄN!

Lauantaina 27.4. klo 15-16 järjestetään Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Luukin Leirikeskuksessa (os. Luukinranta 10, eri paikka kuin Luukin Kartano).

Kevätkokouksen esityslista:

1.     Kokouksen avaus

2.     Kokouksen puheenjohtajan valinta

3.     Kokouksen sihteerin valinta

4.     Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5.     Pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijoiden valinta

6.     Esityslistan hyväksyminen

7.       Käsitellään yhdistyksen hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edelliseltä vuodelta.

8.       Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

9.       Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle noin kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

10.   Muut esille tulevat asiat.

11.   Kokouksen päättäminen.