Adressi-asiaa: periksi ei anneta!

Omakotiyhdistyksen syksyllä keräämä adressi Lahnuksentien puuttuvasta kevyenliikenteenväylästä eteni vuoden alussa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle asti. Mäkelä antoi sympatiaa asiallemme ja yhdistyksen edustajat ohjattiin kaupunkisuunnitteluihmisten pakeille.
Myös siellä oltiin samaa mieltä Lahnuksentien vilkkaudesta ja vaarallisuudesta kevyelle liikenteelle, mutta kerrottiin että Lahnuksentie on vain yksi Espoon kaikkiaan 60:sta tiehankkeesta. Koska tiemäärärahoja on vähennetty niin Ely-keskuksen kuin kaupunginhallituksenkin toimesta, yhdistykselle ja paikallisille ihmisille ei luvattu liikoja.
Me yhdistyksessä emme kuitenkaan halua jättää paikallisesti erittäin tärkeäksi koettua asiaa tähän ja yhdistys lähestyy Ely-keskusta asiassa. Lahnuksentien valtava liikennemäärä ja seudun suuri asutusmäärä täytyy ottaa huomioon kun päätöksiä tehdään. Periksi ei anneta!