Kirjoittajan arkistot: LahnusAdmin

Tiedote: Kutsu mielenilmaukseen Lahnuksentien turvallisuuden edistämiseksi 25.9.2018

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys kutsuu tiedotusvälineiden edustajia, Espoon kaupungin virkamiehiä ja poliitikkoja, sekä ELY-keskuksen ja HSL:n edustajia mukaan ja seuramaan mielenilmausta, jonka tarkoitus on jälleen osoittaa konkreettisesti Lahnuksentien (mt 1324) vaarallisuus kulkea jalan tai pyörällä.

Miksi Lahnuksentien turvallisuutta pitää parantaa?
Siksi, että:

 • Lahnuksentie on yksi vilkkaimmista kokoluokkansa teistä Uudellamaalla:
  Lahnuksentien h-autojen määrä: 5300 / arkivrk
  Lahnuksentien k-autojen määrä: 360 / arkivrk.
 • Lahnuksentien liikennemäärä tulee nykyisestään kasvamaan, koska Klaukkalan väkimäärä kasvaa 1000 henkilöä/vuosi. Osa tästä väestönkasvusta kanavoituu Lahnuksentielle autoliikenteen kasvuna.
 • Lahnuksentiellä ei ole piennarta.
 • Lahnuksentietä käyttävät autoilijoiden lisäksi Lahnuksen ja Kalajärven koulun koululaiset sekä jalankulkijat ja pyöräilijät.
 • Lahnuksentie on merkitty pyöräilyn laatureitiksi – ilman kevyen liikenteen väylää.
 • Lahnuksentien vaikutusalueen joukkoliikenne on olematon.
 • Lahnuksentien valaistus on heikko.
 • Ylinopeudet ovat Lahnuksentiellä arkipäivää.

Huolimatta kahdesta aikaisemmasta mielenosoituksesta ja lukuisista yhteydenotoistamme yllämainittuihin viranomaistahoihin, mitään turvallisuutta korjaavaa toimenpidettä ei ole saatu aikaan Lahnuksentien turvallisuuden parantamiseksi.

Tässä mielenosoituksessa tuomme esiin myös vaihtoehtoja kevyen liikenteen väylälle, jotka ovat sitä edullisempia ja nopeampia ottaa käyttöön.

Vaihtoehto 1
Toimiva joukkoliikenne, joka antaa asukkaille mahdollisuuden matkustaa turvallisesti bussilla.

Vaihtoehto 2.
Tien pientareiden leventäminen, tapa jota ELY-keskus käyttää silloin, kun se haluaa parantaa liikenneturvallisuutta.

Paikka ja aika
Lähtöpaikka on Haarssinpuisto, osoite Haarssintie 1, 02970 Espoo
Mielenosoitus tiistaina 25.9. alkaa klo 16.15.

Mielenosoituskulkue etenee Lahnuksentietä pitkin aina Lepsämänjoentien tienhaaraan saakka ja sieltä takaisin lähtöpaikkaansa: kokonaismatka on n. 3 km.

Mielenilmaukseen ovat kaikki lämpimästi tervetulleita. Mielenilmaus järjestetään ruuhka-aikaan ja Lahnuksentiellä on silloin runsaasti liikennettä. Huom! Muistakaa huomioliivit!

Lisätietoja
Hannu Laakso, Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen puheenjohtaja,
Puh. 045 639 7886, Email. hl.hannu.laakso@gmail.com

Osoita mieltäsi LAHNUKSENTIEN TURVALLISUUDEN puolesta 25.9.

Lahnuksentien turvallisuus ei ole parantunut. Tämä on kutsu mielenilmaukseen Lahnuksentien turvallisuuden edistämiseksi tiistaina 25.9.2018 klo 16.15.

Huolimatta kahdesta aikaisemmasta mielenosoituksesta ja lukuisista yhteydenotoistamme Espoon kaupunkiin, ELY-keskukseen ja HSL:ään, Lahnuksentien turvallisuus ei ole parantunut. Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys haluaa taas mielenosoituksen avulla kiinnittää huomiota Lahnuksentien turvattomuuteen ja tuoda samalla esiin myös muita vaihtoehtoja tien turvallisuuden edistämiseksi.

Vaihtoehtoja, jotka ovat myös nopeasti toteutettavissa:
1) Toimiva joukkoliikenne, joka antaa asukkaille mahdollisuuden matkustaa turvallisesti, ja
2) Tien pientareiden leventäminen, tapa jota ELY-keskus käyttää silloin, kun se haluaa parantaa liikenneturvallisuutta.

Mielenilmaus tiistaina 25.9. aloitetaan Haarssinpuistosta (Lahnuksentori) klo 16.15. Mielenosoituskulkue etenee Lahnuksentietä pitkin aina Lepsämän-
joentien tienhaaraan saakka ja sieltä takaisin lähtöpaikkaansa.

Mielenilmaukseen ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.

Toivomme kuitenkin, että alle 10-vuotiaat lapset osallistuvat mielenilmaukseen yhdessä vanhempiensa kanssa. Mielenilmaus järjestetään ruuhka-aikaan ja Lahnuksentiellä on silloin runsaasti liikennettä.

Huom! Muistakaa huomioliivit!

Sähkön toimitusvarmuus-reklamaatio Carunalle

Yhdistys lähetti kaksi viikkoa sitten reklamaation Carunalle koskien sähkön toimitusvarmuutta alueellamme. Caruna on nyt ilmoittanut kahdesti tarvitsevansa lisäaikaa toimitusvarmuustiimilleen asian selvittämiseksi. Odotamme edelleen heidän vastaustaan.

Caruna Oy,
Tiedoksi: Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus

Asia: Sähkönjakelunne heikko toimitusvarmuus Espoon Ketunkorvessa ja koko Pohjois-Espoossa

Taustaksi
Uusitte viisi vuotta sitten Ketunkorven ja Lahnuksen 20 kV sähköverkkoa. Teitte tämän uusinnan ilmakaapelointina, vaikka tuolloin työ olisi ollut helppoa toteuttaa maakaapelointina.
Ikäväksemme joudumme toteamaan, ettei yllämainittu sähköverkon uusinta ole parantanut sähkön toimitusvarmuutta:
Viimeisimmät havaitut, useamman tunnin sähkökatkot kahden kuukauden ajalta:
2.8.2018 (pituus n. 6 h)
1.7.2018
29.6.2018

Alueen katkoksista yleensä
Yllä mainittujen katkosten lisäksi on alueella tapahtunut suuri määrä erimittaisia sähkökatkoksia. Esim. pika- ja aikajälleenkytkentöjä, tod. näk. samaan vikaan liittyen, on ollut 7 kertaa peräkkäin (n. 1 min välein).
Alueen pitkien siirtolinjojen johdosta verkon induktanssi on suuri, joka taas aiheuttaa katkostilanteissa isot jännitepiikit alueen kiinteistöjen sähkölaitteille, rasittaen laitteiden eristyksiä.
Sähkölaitteiden vikaantumiset ovatkin kovin yleisiä Pohjois-Espoossa, mutta kyselyidemme mukaan usein vahinko menee asukkaan tai vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä sähköntoimittajan.

Tämä seuraava ei toki ole Carunan syytä, mutta silti kovin oleellinen seikka meille pohjoisespoolaisille: suurin osa alueestamme ei kuulu kunnallistekniikan piiriin. Tästä seuraa se tosiasia, että kun sähköt katkeaa, katkeaa myös vedensaanti.
Se tarkoittaa: hanasta ei tule vettä, WC lakkaa hyvin pian toimimasta, kellareiden pohjavesipumput pysähtyvät ja mikä tärkeintä/pahinta tilanteessa, jossa salama sytyttää tulipalon, vettä ei välttämättä ole saatavilla.

Liitteen valokuvassa, 1.7.2018 näkyy tyypillinen sähkökatkosten määrä Pohjois-Espoon alueella. Tämän alueen pinta-ala on 36 km²!

Katkos 2.8.2018
Tästä sähkökatkoksesta ilmoititte, että vikoja oli kaksi: Ensimmäinen, jossa puu oli kaatunut sähkölinjalle ja toinen, jossa salamanisku oli vahingoittanut muuntamoa.
Ilmoititte myös, että muuntamovikaa oli vaikea löytää, koska silmämääräisesti vioittunut muuntaja näytti ehjältä.

Sähköverkon suunnitteluvirhe
Koska sähkökatkokset ovat toistuvia ja laajuudeltaan samankaltaisia katsomme, että Pohjois-Espoon 20 kV-sähköverkossa on suunniteltuvirhe:
Ei voi, eikä saa olla niin, että yhden muuntajan vika tai puun kaatuminen linjan päälle pimentää toistuvasti 12 % Espoon kaupungin alueesta.

Puutteet verkon diagnosoinnissa
Sähköverkon diagnosoinnin räikeä puutteellisuus (vianhaku perustuu näköhavainnointiin) tukee vahvasti sitä, miksi sähkökatkot ovat Pohjois-Espoossa niin kovin pitkiä:
Vikoja on vaikea löytää.

Muita huomioita
Caruna ilmoittaa vain osasta sähkökatkoksista. Tämä vaikeuttaa osaltaan jakeluverkon tilan seurantaa.

Ratkaisuehdotus 1
Maakaapeloinnilla puiden kaatuminen sähkölinjalle, nollajänniteviat ja salamaniskut voitaisiin estää lähes 100-prosenttisesti.

Ratkaisuehdotus 2
Diagnostiikan oleellinen parantaminen, jotta viat voidaan löytää nopeasti.

Ratkaisuehdotus 3
Toteutetaan rengasverkko erottimineen Pohjois-Espooseen, jotta vikaantunut verkon osa saadaan heti kytkettyä irti ehjästä verkosta, eikä koko Pohjois-Espoo pimene.

Kompensaatio
Koska Pohjois-Espoon sähköverkkoa ja siten toimitusvarmuutta ei ole pystytty parantamaan, Caruna Oy:n tulee hyvittää aiheuttamansa haitta täysimääräisenä Pohjois-Espoon alueen asukkaille.
Carunan tulee myös laskea sähkön siirtohinta Pohjois-Espoon alueella sille tasolle, joka vastaa sähköverkon toimitusvarmuutta.

Kysymyksiä
Mitkä olivat yllä mainittujen kolmen sähkökatkoksen juurisyyt?
Miten Caruna aikoo toimia korjatakseen vallitsevan asiantilan?
Aikooko Caruna poistaa Pohjois-Espoossa sähköjohtoihin nojalleen kaatuneet puut?

Tapaamispyyntö
Meille paikallisille asukkaille tilanne on sietämätön.
Jotta saisimme paremman tilannekuvan, haluaisimme mitä pikimmin tavata Carunan edustajia ja kuulla, mikä tilanne on nyt ja miten se korjataan.

Pyydämme myös, että Caruna kutsuisi myös Espoon kaupungin edustajan tähän tapaamiseen. Onhan kyseessä myös kaupungin oma etu.

Yhteistyöterveisin,
Hannu Laakso
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys

Tiedoksi: Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus

 

 

Elorieha 2018 kiittää

Perinteikäs  Elorieha toi jälleen auringon Lahnukseen ihan kirjaimellisesti. Sunnuntaina 19.8. vietetty kylätapahtuma keräsi sankoin joukoin paikallisia ja jopa muutama kalajärvisenkin paikalle. Oli mukava huomata, että ihmiset viihtyivät aurinkoisella Haarssinpuiston pallokentällä.

Järjestäjät kiittävät kaikkia kävijöitä, yrityksiä ja yhteisöjä paikalla olosta. Erityiskiitokset myös vapaaehtoisille, jotka mahdollistivat Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen järjestämän tapahtuman onnistumisen.

Nähdään taas ensi kesän Eloriehassa!

Sunnuntaina 19.8. klo 13-16 suunnaksi Elorieha

Perinteikäs Elorieha-tapahtuma sunnuntaina 19.8. klo 13-16 Haarssinpuiston pallokentällä Lahnuksessa.
 
Eloriehassa:
 •  kahvilasta itsetehtyjä leivonnaisia, muurinpohjalettuja, kahvia ja muita juomia sekä grillattua makkaraa
 • arpajaiset
 • jalkapallo-ottelu lapset vastaan vanhemmat
 • lapsille pomppulinna, kaikille köydenvetoa
 • paikallisten yritysten esittäytymistä ja heidän tuotteitaan
 • kaikille avoin kirpputori (otathan huomioon, että pallokentälle ei voi pystyttää katoksia, jotka voivat rikkoa tekonurmipinnan)
 • palokunnan vierailu (mikäli ei hälytysajoa)
 
Lämmin tervetuloa!
Jos haluat yrityksesi tai järjestösi mukaan Eloriehaan, ole yhteydessä Tanja Rinkiseen: tab.rinkinen@gmail.com
Halukkaat jalkapallonpelaajat ilmoittautukaaa 18.8. mennessä Nina Nykäselle: nykanennina@gmail.com

Vaadi Lahnuksentielle kevyenliikenteenväylää!

Espoon kaupunki pyytää asukkaiden mielipiteitä kaupungin tärkeimmistä pyöräilyreiteistä ja pyöräilyn kehittämiskohteista. Espoo haluaa lisätä pyöräilyn osuutta liikkumisessa ja on sitoutunut kaksinkertaistamaan pyöräilyn kulkutapaosuuden vuoteen 2024 mennessä.

Kysely on osa kaupungin käynnistämää pyöräilyn pääreittien kehittämisselvitystä, jonka tavoitteena on määritellä tehokkaimmin pyöräilyä edistävät pyörätieinvestoinnit.

Sähköinen kysely on tarkoitettu kaikille pyöräilystä kiinnostuneille. Vastaaminen vie 5–15 minuuttia. Kysely on avoinna 19.8.2018 asti.

Kyselytuloksia käytetään apuna Espoon pääpyörätieverkon kehittämisessä. Pääpyöräreittien kehittämissuunnitelma valmistuu kesällä 2019.

Vastaa kyselyyn osoitteessa www.espoo.fi/pyorailykysely

Yhteyshenkilö:suunnittelupäällikkö Salla Hänninen, salla.hanninen@espoo.fi, puh. 046 877 2115
(tavoitettavissa jälleen 8.8. alkaen).

Lahnuksen koulun itsenäisyyden säilyttämisen puolesta

Tässä alla yhdistyksen kirjelmä Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle Lahnuksen koulun itsenäisyyden säilyttämiseen.

”Tietoomme on tullut kaavailuja siitä, että Lahnuksen koulun hallinto siirrettäisiin Kalajärven koulun alaisuuteen. Tämä on aiheuttanut syvää huolta meissä paikallisissa asukkaissa. On myös harmillista, ettei asian niin kovin kiireisen käsittelyn vuoksi meille jäänyt aikaa Lahnuksen koulun itsenäisyyttä puolustavan nimienkeruun järjestämiseen.

Haluamme kuitenkin lausua seuraavaa.

Lahnuksen koulu kertoo alueensa elinvoimasta, jatkuvuudesta ja uskosta tulevaisuuteen.

Lahnuksen koulu on osa Lahnuksen identiteettiä.

Lahnuksen koulun henki on erinomainen, koskien niin oppilaita kuin opettajia.

Hyä henki on saavutettu mm. hyvällä johtajuudella. Ehdotettu rehtorin paikallaolo, 1pv/viikko on riittämätön. Miten esimiehen tuki opettajakunnalle taataan, jos johto on muualla?

Lahnuksen koulun yhdistymisen tai itsenäisenä jatkamisen määrittely edellyttää myös taloudellisen puolen ymmärtämistä. Tarkka vaihtoehtojen kustannusten avaaminen on välttämätöntä, ennen kuin asiasta päätetään.

Vaikka Lahnuksen koulun hallinnollinen yhdistyminen teknisesti onnistuisikin, langettaisi tämä toimenpide varjon koko alueemme ylle: Alueelle muuttoa harkitseva lapsiperhe pohtii
varmasti alueen tulevaisuutta, jos sen koulun asemaa on menty
muuttamaan/heikentämään. ”Lahnuksen koulu” on eri asia kuin ”Lahnuksen toimipiste”.

Mielestämme paras tulos saavutetaan, kun Lahnuksen kouluun palkataan uusi johtajaopettaja.

Lahnuksessa, 7.5.2018
Hannu Laakso
Lahnus-Takkulaseud un omakotiyhd istyksen pj”

Siivoustalkoot tiistaina 8.5. klo 17.30 alkaen

Keväiset teidenvarsien ja yleisten alueiden siivoustalkoot järjestetään Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen alueella tiistaina 8. toukokuuta klo 17.30 alkaen

Siivoustarvikkeita, kuten jätesäkkejä ja hanskoja, jaetaan eri jakelupisteessä klo 17.30-19.30. Mieti jo etukäteen mitä katuosuutta tai aluetta siivoat.

Tarvikkeiden jakopisteet:

 • Lahnuksen Shell
 • Haarssinpuiston leikkikentän/parkkipaikan vieressä
 • Lahnuksentien ja Lepsämänjoentien risteys
 • Takkulassa, pysäkki Vihdintien ja Lakistontien risteyksessä

Ahkerille yleisten alueiden siivoojille kiitokseksi suklaata, mehua ja kukkasia  jakelupisteistä klo 19.30 saakka.

TUO JÄTESÄKIT TIISTAI-ILLAN AIKANA siivousvälineiden jakopisteisiin tai pääteiden varteen. Omakotiyhdistys toimittaa roskat näistä paikoista yhteiselle keräyspaikalle, ja Espoon kaupunki kuljettaa roskat edelleen kaatopaikalle.

METALLILAVA LÖYTYY LAHNUKSEN SHELLIN PIHALTA klo 17.30-19.30. Tuo kaikki löytyneet, mutta myös kotiisi kertyneet metallit tähän keräykseen. Lava on tarkoitettu VAIN metallille siivoustalkoiden aikana!

Näissä siivoustalkoissa ei vastaanoteta kodinkoneita, renkaita yms. jätemaksuun velvoittavia jätteitä. Toimita kodinkoneet ja pienelektroniikkaromut esimerkiksi HSY:n ongelmajäteautoon tai lähimmälle Sortti-asemalle sekä renkaat rengasliikkeeseen. Ongelmajätteiden (maalit, öljyt yms.) jatkuva, ilmainen keräilypaikka on Lahnuksen Shellillä oleva kontti, johon saa avaimen huoltoasemalta.

Tavara- ja vaatekeräys 5.5. klo 12-14 Ruskatalolla

Pohjois-Espoon Martat ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
keräävät käyttökelpoisia kodin tavaroita ja vaatteita.

Keräys on lauantaina 5.5.2018 klo 12–14
Ruskatalon edustalla osoitteessa Ruskaniitty 4, 02970 Espoo.

Voit tuoda keräykseen siistejä, ehjiä ja puhtaita
> astioita ja kodin pientavaroita –> pakkaathan särkyvän tavaran hyvin
> vaatteita, kenkiä ja laukkuja
> verhoja, lakanoita, sisustuskankaita ja muita tekstiilejä
> leluja ja pelejä
> urheiluvälineitä, kirjoja ja mattoja
> askartelu- ja käsityötarvikkeita, myös rikkinäisiä nahkavaatteita
> Keräykseen otetaan vastaan myös kaikenkuntoisia pieniä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Emme voi ottaa vastaan
> huonokuntoisia, rikkinäisiä tai likaisia tavaroita
> huonekaluja (huonekaluille voi tilata noudon Kierrätyskeskuksesta)

Kiitos lahjoituksestasi ihmisen ja ympäristön hyväksi!
Tavarat kiertävät sellaisenaan myyntiin Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen myymälöihin tai ilmaisosastoille. Lajittelussa
hyödynnetään myös askarteluun sopivat materiaalit. Osa tavaroista kunnostetaan Kierrätyskeskuksen omissa verstaissa.

Hyvät kiertämään!