Kevätkokous 2019 TÄNÄÄN!

Lauantaina 27.4. klo 15-16 järjestetään Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Luukin Leirikeskuksessa (os. Luukinranta 10, eri paikka kuin Luukin Kartano).

Kevätkokouksen esityslista:

1.     Kokouksen avaus

2.     Kokouksen puheenjohtajan valinta

3.     Kokouksen sihteerin valinta

4.     Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5.     Pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijoiden valinta

6.     Esityslistan hyväksyminen

7.       Käsitellään yhdistyksen hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edelliseltä vuodelta.

8.       Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

9.       Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle noin kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

10.   Muut esille tulevat asiat.

11.   Kokouksen päättäminen.

MItä se omakotiyhdistys oikein tekee? Tule syyskokoukseen tiistaina 30.10. klo 18

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys seuraa muun muassa näitä asioita:
– kevyenliikenteen väylien rakentamista alueellemme
– julkisen liikenteen kehittymistä alueellamme
– alueen kaavoituksen etenemistä
– ampumarata-alueen tilannetta niin alueen puhdistamisen (lyijy ja PAH), kuin pohjaveden laadun suhteen
– alueen rajan tuntumaan Klaukkalaan suunnitellun Circulation Oy:n kallionlouhinta- ja jätteenkäsittelyterminaalihankkeen etenemistä.
 
Yhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan
– Lahnuksentien turvallisuuden parantamiseen ja kevyenliikenteen väylien jatkamiseen
Lahnus-Klaukkala välille,
– HSL-liikenteen vuorojen, sekä linjan U355 vuorojen lisäämiseen.
– terveysaseman säilyttäminen ja laboratorion saamiseen takaisin.
– lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen ja kehittämiseen, kuten esimerkiksi lasten jumppatoiminta
– yhteistyöhön Lahnuksen koulun kanssa.
– Haarssinpuiston palvelujen parantamiseen ja Lepsämänjoentien pallokentän ylläpitämiseen.
– jätteiden lajittelun tehostamiseen alueellamme.
– yhteistyöhön alueella toimivien muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
– Circulation-hankkeen estäminen (päämääränä VE0-vaihtoehto).
 
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys myös
– pitää huolta jäsentensä eduista ja toimii heidän edustajanaan kaupungin ja muiden virallisten elinten päätöksiä ja suunnitelmia toteutettaessa.
– ottaa kantaa yhdistyksenä aluettaan koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin.
– seuraa suunnitelmien ja hankkeiden toteutumista.
– on tarvittaessa yhteydessä eri luottamusmiehiin ja virkamiehiin.
– pyrkii viemään tärkeitä asioita eteenpäin Pohjois-Espoon Asukasfoorumin kautta.
– myöntää Lahnuksen koulun oppilaille stipendit keväisin.
 
Tule mukaan tuomaan näkemyksesi yhdistyksen kehittämisestä syyskokouksessa tiistaina 30.10. klo 18. Lahnuksen koulun ruokasalissa. Kokous on kaikille avoin. Tarjolla pullakahvit!

TARVITAANKO OMAKOTIYHDISTYSTÄ? Kutsu omakotiyhdistyksen hätäistuntoon ja syyskokoukseen 30.10.

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen olemassaolo on vaakalaudalla. Jotta toiminta voi jatkua, yhdistys tarvitsee kipeästi uusia jäseniä johtokuntaan sekä uuden puheenjohtajan (nykyinen ei jatka tehtävässä). Ellei uusia jäseniä ja puheenjohtajaa löydy, omakotiyhdistyksen toiminta loppuu.

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan ja osallistu Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen syyskokoukseen tiistaina 30.10.2018 klo 18 Lahnuksen koulun ruokasaliin
(osoite: Vanha Lahnuksentie 15, Espoo).

Omakotiyhdistyksen syyskokous on kaikille avoin. Kokouksessa tarjotaan pullakahvit.

Syyskokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
 3. Kokouksen sihteerin valinta.
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 5. Pöytäkirjantarkastajan/ ääntenlaskijoiden valinta.
 6. Esityslistan hyväksyminen.
 7. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019.
 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen.
 9. Toimintasuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen.
 10. Johtokunnan jäsenmäärän päättäminen.
 11. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2019. Yhdistyksen toiminnan purkamisesta päättäminen, mikäli puheenjohtajaa ei saada valittua.
 12. Erovuoroisten tilalle valitaan uudet johtokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
 13. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa sekä 2 varatoiminnantarkastajaa.
 14. Käsitellään muut johtokunnan valmistelemat tai jäsenten johtokunnalle viimeistään (1) kuukautta ennen kokousta antamat asiat.
 15. Muut esille tulevat asiat.
 16. Kokouksen päättäminen.

Tiedote: Kutsu mielenilmaukseen Lahnuksentien turvallisuuden edistämiseksi 25.9.2018

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys kutsuu tiedotusvälineiden edustajia, Espoon kaupungin virkamiehiä ja poliitikkoja, sekä ELY-keskuksen ja HSL:n edustajia mukaan ja seuramaan mielenilmausta, jonka tarkoitus on jälleen osoittaa konkreettisesti Lahnuksentien (mt 1324) vaarallisuus kulkea jalan tai pyörällä.

Miksi Lahnuksentien turvallisuutta pitää parantaa?
Siksi, että:

 • Lahnuksentie on yksi vilkkaimmista kokoluokkansa teistä Uudellamaalla:
  Lahnuksentien h-autojen määrä: 5300 / arkivrk
  Lahnuksentien k-autojen määrä: 360 / arkivrk.
 • Lahnuksentien liikennemäärä tulee nykyisestään kasvamaan, koska Klaukkalan väkimäärä kasvaa 1000 henkilöä/vuosi. Osa tästä väestönkasvusta kanavoituu Lahnuksentielle autoliikenteen kasvuna.
 • Lahnuksentiellä ei ole piennarta.
 • Lahnuksentietä käyttävät autoilijoiden lisäksi Lahnuksen ja Kalajärven koulun koululaiset sekä jalankulkijat ja pyöräilijät.
 • Lahnuksentie on merkitty pyöräilyn laatureitiksi – ilman kevyen liikenteen väylää.
 • Lahnuksentien vaikutusalueen joukkoliikenne on olematon.
 • Lahnuksentien valaistus on heikko.
 • Ylinopeudet ovat Lahnuksentiellä arkipäivää.

Huolimatta kahdesta aikaisemmasta mielenosoituksesta ja lukuisista yhteydenotoistamme yllämainittuihin viranomaistahoihin, mitään turvallisuutta korjaavaa toimenpidettä ei ole saatu aikaan Lahnuksentien turvallisuuden parantamiseksi.

Tässä mielenosoituksessa tuomme esiin myös vaihtoehtoja kevyen liikenteen väylälle, jotka ovat sitä edullisempia ja nopeampia ottaa käyttöön.

Vaihtoehto 1
Toimiva joukkoliikenne, joka antaa asukkaille mahdollisuuden matkustaa turvallisesti bussilla.

Vaihtoehto 2.
Tien pientareiden leventäminen, tapa jota ELY-keskus käyttää silloin, kun se haluaa parantaa liikenneturvallisuutta.

Paikka ja aika
Lähtöpaikka on Haarssinpuisto, osoite Haarssintie 1, 02970 Espoo
Mielenosoitus tiistaina 25.9. alkaa klo 16.15.

Mielenosoituskulkue etenee Lahnuksentietä pitkin aina Lepsämänjoentien tienhaaraan saakka ja sieltä takaisin lähtöpaikkaansa: kokonaismatka on n. 3 km.

Mielenilmaukseen ovat kaikki lämpimästi tervetulleita. Mielenilmaus järjestetään ruuhka-aikaan ja Lahnuksentiellä on silloin runsaasti liikennettä. Huom! Muistakaa huomioliivit!

Lisätietoja
Hannu Laakso, Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen puheenjohtaja,
Puh. 045 639 7886, Email. hl.hannu.laakso@gmail.com

Osoita mieltäsi LAHNUKSENTIEN TURVALLISUUDEN puolesta 25.9.

Lahnuksentien turvallisuus ei ole parantunut. Tämä on kutsu mielenilmaukseen Lahnuksentien turvallisuuden edistämiseksi tiistaina 25.9.2018 klo 16.15.

Huolimatta kahdesta aikaisemmasta mielenosoituksesta ja lukuisista yhteydenotoistamme Espoon kaupunkiin, ELY-keskukseen ja HSL:ään, Lahnuksentien turvallisuus ei ole parantunut. Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys haluaa taas mielenosoituksen avulla kiinnittää huomiota Lahnuksentien turvattomuuteen ja tuoda samalla esiin myös muita vaihtoehtoja tien turvallisuuden edistämiseksi.

Vaihtoehtoja, jotka ovat myös nopeasti toteutettavissa:
1) Toimiva joukkoliikenne, joka antaa asukkaille mahdollisuuden matkustaa turvallisesti, ja
2) Tien pientareiden leventäminen, tapa jota ELY-keskus käyttää silloin, kun se haluaa parantaa liikenneturvallisuutta.

Mielenilmaus tiistaina 25.9. aloitetaan Haarssinpuistosta (Lahnuksentori) klo 16.15. Mielenosoituskulkue etenee Lahnuksentietä pitkin aina Lepsämän-
joentien tienhaaraan saakka ja sieltä takaisin lähtöpaikkaansa.

Mielenilmaukseen ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.

Toivomme kuitenkin, että alle 10-vuotiaat lapset osallistuvat mielenilmaukseen yhdessä vanhempiensa kanssa. Mielenilmaus järjestetään ruuhka-aikaan ja Lahnuksentiellä on silloin runsaasti liikennettä.

Huom! Muistakaa huomioliivit!

Sähkön toimitusvarmuus-reklamaatio Carunalle

Yhdistys lähetti kaksi viikkoa sitten reklamaation Carunalle koskien sähkön toimitusvarmuutta alueellamme. Caruna on nyt ilmoittanut kahdesti tarvitsevansa lisäaikaa toimitusvarmuustiimilleen asian selvittämiseksi. Odotamme edelleen heidän vastaustaan.

Caruna Oy,
Tiedoksi: Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus

Asia: Sähkönjakelunne heikko toimitusvarmuus Espoon Ketunkorvessa ja koko Pohjois-Espoossa

Taustaksi
Uusitte viisi vuotta sitten Ketunkorven ja Lahnuksen 20 kV sähköverkkoa. Teitte tämän uusinnan ilmakaapelointina, vaikka tuolloin työ olisi ollut helppoa toteuttaa maakaapelointina.
Ikäväksemme joudumme toteamaan, ettei yllämainittu sähköverkon uusinta ole parantanut sähkön toimitusvarmuutta:
Viimeisimmät havaitut, useamman tunnin sähkökatkot kahden kuukauden ajalta:
2.8.2018 (pituus n. 6 h)
1.7.2018
29.6.2018

Alueen katkoksista yleensä
Yllä mainittujen katkosten lisäksi on alueella tapahtunut suuri määrä erimittaisia sähkökatkoksia. Esim. pika- ja aikajälleenkytkentöjä, tod. näk. samaan vikaan liittyen, on ollut 7 kertaa peräkkäin (n. 1 min välein).
Alueen pitkien siirtolinjojen johdosta verkon induktanssi on suuri, joka taas aiheuttaa katkostilanteissa isot jännitepiikit alueen kiinteistöjen sähkölaitteille, rasittaen laitteiden eristyksiä.
Sähkölaitteiden vikaantumiset ovatkin kovin yleisiä Pohjois-Espoossa, mutta kyselyidemme mukaan usein vahinko menee asukkaan tai vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä sähköntoimittajan.

Tämä seuraava ei toki ole Carunan syytä, mutta silti kovin oleellinen seikka meille pohjoisespoolaisille: suurin osa alueestamme ei kuulu kunnallistekniikan piiriin. Tästä seuraa se tosiasia, että kun sähköt katkeaa, katkeaa myös vedensaanti.
Se tarkoittaa: hanasta ei tule vettä, WC lakkaa hyvin pian toimimasta, kellareiden pohjavesipumput pysähtyvät ja mikä tärkeintä/pahinta tilanteessa, jossa salama sytyttää tulipalon, vettä ei välttämättä ole saatavilla.

Liitteen valokuvassa, 1.7.2018 näkyy tyypillinen sähkökatkosten määrä Pohjois-Espoon alueella. Tämän alueen pinta-ala on 36 km²!

Katkos 2.8.2018
Tästä sähkökatkoksesta ilmoititte, että vikoja oli kaksi: Ensimmäinen, jossa puu oli kaatunut sähkölinjalle ja toinen, jossa salamanisku oli vahingoittanut muuntamoa.
Ilmoititte myös, että muuntamovikaa oli vaikea löytää, koska silmämääräisesti vioittunut muuntaja näytti ehjältä.

Sähköverkon suunnitteluvirhe
Koska sähkökatkokset ovat toistuvia ja laajuudeltaan samankaltaisia katsomme, että Pohjois-Espoon 20 kV-sähköverkossa on suunniteltuvirhe:
Ei voi, eikä saa olla niin, että yhden muuntajan vika tai puun kaatuminen linjan päälle pimentää toistuvasti 12 % Espoon kaupungin alueesta.

Puutteet verkon diagnosoinnissa
Sähköverkon diagnosoinnin räikeä puutteellisuus (vianhaku perustuu näköhavainnointiin) tukee vahvasti sitä, miksi sähkökatkot ovat Pohjois-Espoossa niin kovin pitkiä:
Vikoja on vaikea löytää.

Muita huomioita
Caruna ilmoittaa vain osasta sähkökatkoksista. Tämä vaikeuttaa osaltaan jakeluverkon tilan seurantaa.

Ratkaisuehdotus 1
Maakaapeloinnilla puiden kaatuminen sähkölinjalle, nollajänniteviat ja salamaniskut voitaisiin estää lähes 100-prosenttisesti.

Ratkaisuehdotus 2
Diagnostiikan oleellinen parantaminen, jotta viat voidaan löytää nopeasti.

Ratkaisuehdotus 3
Toteutetaan rengasverkko erottimineen Pohjois-Espooseen, jotta vikaantunut verkon osa saadaan heti kytkettyä irti ehjästä verkosta, eikä koko Pohjois-Espoo pimene.

Kompensaatio
Koska Pohjois-Espoon sähköverkkoa ja siten toimitusvarmuutta ei ole pystytty parantamaan, Caruna Oy:n tulee hyvittää aiheuttamansa haitta täysimääräisenä Pohjois-Espoon alueen asukkaille.
Carunan tulee myös laskea sähkön siirtohinta Pohjois-Espoon alueella sille tasolle, joka vastaa sähköverkon toimitusvarmuutta.

Kysymyksiä
Mitkä olivat yllä mainittujen kolmen sähkökatkoksen juurisyyt?
Miten Caruna aikoo toimia korjatakseen vallitsevan asiantilan?
Aikooko Caruna poistaa Pohjois-Espoossa sähköjohtoihin nojalleen kaatuneet puut?

Tapaamispyyntö
Meille paikallisille asukkaille tilanne on sietämätön.
Jotta saisimme paremman tilannekuvan, haluaisimme mitä pikimmin tavata Carunan edustajia ja kuulla, mikä tilanne on nyt ja miten se korjataan.

Pyydämme myös, että Caruna kutsuisi myös Espoon kaupungin edustajan tähän tapaamiseen. Onhan kyseessä myös kaupungin oma etu.

Yhteistyöterveisin,
Hannu Laakso
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys

Tiedoksi: Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus

 

 

Elorieha 2018 kiittää

Perinteikäs  Elorieha toi jälleen auringon Lahnukseen ihan kirjaimellisesti. Sunnuntaina 19.8. vietetty kylätapahtuma keräsi sankoin joukoin paikallisia ja jopa muutama kalajärvisenkin paikalle. Oli mukava huomata, että ihmiset viihtyivät aurinkoisella Haarssinpuiston pallokentällä.

Järjestäjät kiittävät kaikkia kävijöitä, yrityksiä ja yhteisöjä paikalla olosta. Erityiskiitokset myös vapaaehtoisille, jotka mahdollistivat Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen järjestämän tapahtuman onnistumisen.

Nähdään taas ensi kesän Eloriehassa!

Sunnuntaina 19.8. klo 13-16 suunnaksi Elorieha

Perinteikäs Elorieha-tapahtuma sunnuntaina 19.8. klo 13-16 Haarssinpuiston pallokentällä Lahnuksessa.
 
Eloriehassa:
 •  kahvilasta itsetehtyjä leivonnaisia, muurinpohjalettuja, kahvia ja muita juomia sekä grillattua makkaraa
 • arpajaiset
 • jalkapallo-ottelu lapset vastaan vanhemmat
 • lapsille pomppulinna, kaikille köydenvetoa
 • paikallisten yritysten esittäytymistä ja heidän tuotteitaan
 • kaikille avoin kirpputori (otathan huomioon, että pallokentälle ei voi pystyttää katoksia, jotka voivat rikkoa tekonurmipinnan)
 • palokunnan vierailu (mikäli ei hälytysajoa)
 
Lämmin tervetuloa!
Jos haluat yrityksesi tai järjestösi mukaan Eloriehaan, ole yhteydessä Tanja Rinkiseen: tab.rinkinen@gmail.com
Halukkaat jalkapallonpelaajat ilmoittautukaaa 18.8. mennessä Nina Nykäselle: nykanennina@gmail.com